Nejvýš - Vojtěch Rokoš
Vojtěch Rokoš
+420 720 485 289
rokosvojtech@seznam.cz

Rizikové kácení a prořez stromů

Práce hluboko pod hladinou nebo vysoko nad zemí patří mezi rizikové lidské činnosti, které vyžadují speciální technické vybavení a samozřejmě zkušenost.

Tedy i kácení stromů v zastavěných oblastech nebo tam, kde z jakýchkoli jiných důvodů nelze použít běžnou techniku kácení, vyžaduje specialisty v oboru výškových prací.

  • Nucené kácení stromů z důvodu poškození věkem, povětrnostními vlivy či v důsledku živelné kalamity, to je práce pro specialisty, to je práce pro nás.
  • Profesionalita, zkušenost, speciální vybavení pro práce ve výškách, to je bezpečnost, to jsme my.
Rizikové kácení a prořez stromů

Nikdy se nepokoušejte o rizikové kácení stromů svépomoci

Kácení a prořez stromů pohledem legislativy

Zákon 114/1992 Sb. zejména § 8 „Povolení ke kácení dřevin“ nám říká, že kácet lze výhradně v době vegetačního klidu, to je od října do března. Vyjímečně mimo toto období, je-li stavem dřeviny bezprostředně ohroženo zdraví, život nebo majetek.

Kácení nebo prořez stromů

Kácení stromů pomocí horolezecké techniky je prováděno od horní části kmene postupným odřezáváním jeho částí.

Jak postupujeme:

  • Vizuální kontrola defektů dřeviny (přítomnost hniloby, dutin, prasklin atd.) pro zajištění bezpečnosti pracovníka
  • Kontrola okolí a zvážení rizik a možností kontrolované dopravy odřezaných částí (přítomnost elektrického vedení, podmáčení půdy apod.)
  • Zajištění bezpečného perimetru tak, aby nedošlo k ohrožení případných kolemjdoucích nebo další pracovníků
  • Volba vhodné techniky a vybavení

Proč zvolit zkušené specialisty

Pracovníci firmy zabývající se výškovými pracemi:

  • jsou vybaveni profesionální bezpečnostní technikou
  • jsou řádně proškoleni pro práce ve výškách
  • mají letité zkušenosti s prací ve výškách i v zastavěném terénu
  • zajistí i bezprostřední okolí prací tak, aby nedošlo k úrazu či poškození objektů v okolí

Rizikové kácení stromů bez starostí

Volejte +420 720 485 289