Nejvýš - Vojtěch Rokoš
Vojtěch Rokoš
+420 720 485 289
rokosvojtech@seznam.cz

Odklízení sněhu ze střech

Romantika "Ladovské" zimy může mít poněkud hořkou příchuť v případě, když dojde v důsledku sesuvu sněhu nebo pádu rampouchů ze střechy, k újmě na zdraví kolemjdoucích nebo poškození střešní konstrukce v důsledku překročení nosnosti konstrukce váhou sněhu a ledu.

Odpovědnost za škody a způsobenou újmu na zdraví

Odpovědnost za sesutý sníh ze střechy nebo padající rampouchy nese vždy majitel objektu

Majitel či provozovatel nemovitosti nese plnou odpovědnost za případné škody či újmu na zdraví způsobené padajícími rampouchy nebo sněhovou lavinou.

Enormní zátěž střešní konstrukce

Při projektování objektu je střecha dostatečně dimenzována i na sněhovou zátěž dle ČSN s přihlédnutím k mapě sněhových oblastí. Je však třeba brát v úvahu i stáří konstrukce a její současný stav.

Sníh vnímáme jako lehký a měkký materiál, ale je třeba si uvědomit, že sníh je tvořen vodou, ikdyž v pevném skupenství, a vzduchem. V závislosti na poměru voda / vzduch se mění hustota sněhu. Lehký prachový sníh může mít obsah zhruba 3 % vody v každém decimetru krychlovém, ale usedlý a mokrý sníh může dosáhnout i 50 % obsahu vody v decimetru krychlovém. Jeden decimetr krychlový odpovídá jednomu litru, tedy jednomu kilogramu. Z čehož vyplývá, že při této hustotě sněhu je třeba počítat se zatížením až 50 kg na jeden metr čtverečný již při výšce sněhové pokrývky 10 cm (nebereme v úvahu sklon střechy).

Úskalí odstraňování sněhu ze střechy svépomocí

Odklidit sníh ze střechy můžeme i vlastními silami. Je ovšem třeba v maximální míře dodržet všechna bezpečnostní opatření a dbát maximální opatrnosti.

  • pokud budeme shazovat sních na veřejné chodníky a podobně, je třeba zajistit prostor tak, aby nedošlo k ohrožení kolemjdoucích
  • je třeba si uvědomit, že pohyb po zasněžené střeše je zcela odlišný od pohybu na střeše suché
  • je třeba dodržet logickou koncepci přesunu sněhové hmoty tak, aby se nehromadila na jednom místě
  • je třeba dbát zvýšené opatrnosti na nerovnosti terénu (vikýře, sněhové zábrany apod.)
  • a samozřejmě je vždy a za všech okolností užít vhodných bezpečnostích prvků, aby nedošlo k pádu ze střechy

Proč zvolit zkušené specialisty

Pracovníci firmy zabývající se výškovými pracemi:

  • jsou vybaveni profesionální bezpečnostní technikou
  • jsou řádně proškoleni pro práce ve výškách
  • mají letité zkušenosti s prací ve výškách i na zasněženém terénu
  • zajistí i bezprostřední okolí prací tak, aby nedošlo k úrazu či poškození objektů v okolí
  • postupují tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatížení plochy střechy

Odklizení sněhu ze střechy bez starostí

Volejte +420 720 485 289

Odklizení sněhu ze střechy
Odklizení sněhu ze střechy
Odklizení sněhu ze střechy
Odklizení sněhu ze střechy